Vad kan lajkamaten göra för er

Färsk feedback direkt!

Måltidsgästerna erbjuds att ge feedback på dagens lunch i ett enkelt digitalt gränssnitt.


Måltidspersonalen kan ta del av röstning och kommentarer direkt och eleverna via en resultattavla.


Den pedagogiska måltiden

skapa engagemang och ett naturligt sätt att samtala om maten i klassrummet och bidra till en sund inställning om matens betydelse för hälsa och miljö.


Skapa en möjlighet att påverka sin skolmiljö och därmed ökat engagemang och nöjdare gäster

Mer mat i magen

Bekanta eleverna till matsedel och vad som serveras genom matbilder. Sänk tröskeln och öka sannolikheten att mer mat hamnar i magen.


Mätta elever ger ökad koncentration och mer ork till inlärning.

Hur används lajkamaten?

Daglig rutin på bara några få minuter!

Under testperioden så används lajkamaten dagligen och någon gång under eftermiddagen i syfte att kunna betygsätta så nära måltiden som möjligt.

För alla oavsett preferenser

Alla kan betygsätta och tycka till. Anpassad för de med alternativ kost. Även för de som valt att inte äta något alls kan meddela det.

Enkelt gränssnitt för måltidspersonal

Testperioderna skapar kommunen/skolorna själva och kan vara för enskilda skolor eller för alla och i den längd som man önskar. Det går att använda varje dag om så önskas!

Bilder kan laddas upp till varje måltid eller ha en illustrativ bild.

Betygsätt det du ätit och lajka morgondagen

Måltidsgästerna betygsätter och eventuellt kommenterar maten man ätit samt tycker till om vad man tror man väljer från morgondagens måltider.

Används på skolans digitala verktyg

lajkamaten ska användas i klassrummet främst och vi utgår från skolans digitala verktyg. Inga personuppgifter sparas.

Resultatet för er att dela 

Inga presonuppgifter lagras om eleverna. Röstresultat och kommentarer delas på en resultatavla. Olämpliga kommentarer kan hanteras i verktyget in publicering.

För huvudman och måltidspersonal så kan data laddas ned för vidare analys och användning. 

Mycket väl godkänt för lajkamaten 

Under tre veckor fick skolklasser och personal dagligen testa att betygsätta lajka sin skolmat. Projektet hade namnet skollunch.se.


Så här tyckte man!